Pērkam mežus latvijā

līdz 32% virs tirgus cenas

Augstākā cena

par jūsu īpašumu

TŪLĪTĒJA SAMAKSA

uzreiz pēc līguma

DOKUMENTU NOFORMĒŠANA

DARĪJUMS DIENAS LAIKĀ

BEZMAKAS VISU JURDISKO JAUTĀJUMU
UN DOKEMENTU SAKĀRTOŠANA

BEZMAKAS VISU JURDISKO JAUTĀJUMU
UN DOKEMENTU SAKĀRTOŠANA

PĒRKAM

SAŅEM PIEDĀVĀJUMU

Kāpēc cilvēki izvēlas
sadarboties ar mums?

MEŽA FONDS ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kam rūp Latvijas valsts meži. Uzņēmuma komandā strādā cilvēki ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi nozarē. Konsultējam meža īpašniekus, kā novērtēt meža īpašumu, kā pārdot mežu vai cirsmu par iespējami labāko cenu.
Uzkrātās zināšanas ļauj strādāt atbilstoši katra meža īpašnieka individuālajām vajadzībām. Ar mums sazinoties noskaidrosiet: kā pārdot mežu, kā apsaimniekot mežu, kā gūt lielāku peļņu no meža. Piedāvāsim sadarbību ar labāko iespējamo risinājumu.

Kāpēc cilvēki izvēlas
sadarboties ar mums?

MEŽA FONDS ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kam rūp Latvijas valsts meži. Uzņēmuma komandā strādā cilvēki ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi nozarē. Konsultējam meža īpašniekus, kā novērtēt meža īpašumu, kā pārdot mežu vai cirsmu par iespējami labāko cenu.
Uzkrātās zināšanas ļauj strādāt atbilstoši katra meža īpašnieka individuālajām vajadzībām. Ar mums sazinoties noskaidrosiet: kā pārdot mežu, kā apsaimniekot mežu, kā gūt lielāku peļņu no meža. Piedāvāsim sadarbību ar labāko iespējamo risinājumu.

Meža Fonds nodrošina meža īpašniekam
financiāli izdevīgāko darījumu

Kas ietekmē meža vērtību?

Meža vērtību nosaka – atrašanās vieta, augošo koku sugas un augšanas apstākļi, koku vecums un koksnes kvalitāte.

Kad meža īpašnieks saņem naudu par pārdoto mežu?

Meža īpašnieks, ja vēlās var saņem samaksu pirms dokumentu sakārtošanas (avansu) pieteikuma dienā. Visas summas pārskaitījums tiek veikts uzreiz pēc līguma parakstīšanas.

Kādi dokumenti jākārto, lai izstrādātu vai pārdotu mežu?

Mežu var pārdot, ja īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā. Ja īpašnieks grib pārdot tikai daļu no meža, ir jāveic nogabala atdalīšana. Ja vēlaties izstrādāt un pārdot mežu, ir jāveic meža taksācija un jākārto ciršanas apliecinājums.
MEŽA FONDS VISUS JURDISKOS JAUTĀJUMUS UN DOKUMENTUS SAKĀRTOS JŪSU VIETĀ – BEZ MAKSAS!